Nijburg Industry Group is actief bezig met haar CO2-reductie als onderdeel van het MVO-beleid. De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten.

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO)

SKAO is de onafhankelijke eigenaar en beheerder van de CO2-Prestatieladder. Met de CO2-Prestatieladder jaagt SKAO onder andere bedrijven aan om CO2 te reduceren met als doel een klimaatneutraal bedrijfsleven te realiseren.

Energieactieplan

Het energieactieplan is een weergave van de CO2 reductiedoelstellingen en maatregelen zoals vastgesteld door de directie van de Nijburg Industry Group. Om tot de beoogde reductiedoelstellingen te komen is er gebruik gemaakt van de energiebeoordeling. Hierbij is er vastgesteld welke mogelijkheden tot reductie er zijn om zo te bepalen welke maatregelen nodig zijn om het gewenste effect te genereren. De voortgang van de reductiedoelstellingen wordt aan de hand van dit energieactieplan periodiek bijgehouden en zal zowel intern als extern worden teruggekoppeld.

>> Klik hier voor ons "Energieactieplan"

Footprint

Nijburg Industry Group streeft naar minimale belasting van het milieu. Dit willen wij doen door het terugdringen van de CO2-uitstoot op onze uitstootbronnen: materieel, bedrijfswagens, kantoorpanden, fabriek en derden. Wij hebben als organisatie dan ook ambitieuze doelen gesteld om de CO2-uitstoot in 2021 met X% per FTE terug te dringen. 

>> Klik hier voor onze CO2-footprint 2020

>> Klik hier voor onze CO2-footprint 2019

>> Klik hier voor het rapport “Emissie inventaris”

Keteninitiatief

Nijburg Industry Group heeft zich aangesloten bij Stichting Nederland CO2 Neutraal om op deze manier kennis te delen binnen de gehele bouwketen en samen te werken aan klimaat neutrale omgeving.

Berichtgeving MVO

Interne memo’s

Offerte aanvragen

Na het klikken op de button komt u in uw eigen emailbox waar u uw offerte aanvraag (inclusief bijlagen) direct kunt sturen naar offertes@nijburg.com.

Vraag offerte aan