Nijburg Industrie

(ONDERDEEL VAN DE NIJBURG INDUSTRY GROUP)

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Nijburg Industrie (hierna Nijburg genoemd), kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Nijburg, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Nijburg verstrekt. Nijburg kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw emailadres
  • Uw IPadres

WAAROM NIJBURG GEGEVENS NODIG HEEFT

Nijburg verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/ of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Nijburg uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG NIJBURG GEGEVENS BEWAART

Nijburg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Nijburg verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Nijburg, www.nijburg.com, worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Nijburg gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Nijburg maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Nijburg bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Nijburg te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Nijburg heeft hier geen invloed op.

Nijburg heeft Google geen toestemming gegeven om via Nijburg verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mail@nijburg.com. Nijburg zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Nijburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Nijburg maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Nijburg verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Nijburg op via mail@nijburg.com.

www.nijburg.com is een website van Nijburg Industrie. Nijburg Industrie is als volgt te bereiken:

  • Postadres: Postbus 14, 9610 AA Sappemeer
  • Vestigingsadres: Scheepswervenweg 1, 9608 PD Westerbroek
  • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 02329889
  • Telefoon: +31 598 36 12 36
  • E-mailadres: mail@nijburg.com

Offerte aanvragen

Na het klikken op de button komt u in uw eigen emailbox waar u uw offerte aanvraag (inclusief bijlagen) direct kunt sturen naar offertes@nijburg.com.

Vraag offerte aan